Ervalla fiberförening bildades 2014 och verkar för att bygden skall byggas ut till fiber fullt ut inom en snar framtid. Fibergruppen är entreprenör på bygdens landsbygd. Stadsnät är entreprenör inom bygdens kyrkby i Ervalla samhälle.


Kontaktpersoner i vår bygd

Håkan Axelsson, Ordförande i föreningen
070 - 998 83 34 bor i Lysfalla och kontaktperson ang etapp 1. (Åboda-Lysfalla-Klysna)
 
Per-Åke Sörman
070-567 95 64, kontaktperson etapp 2. (Klysna-Bredal-Lyttebäck-Puketorp)
 
Johan Lind
019-26 00 61, kontaktperson ev framtida etapp 3. (Tingstorp-Torpa-Sabbatsberg)
 
Johan Schmidt
070-268 85 50, kontaktperson ev framtida etapp 3. (Tingstorp-Torpa-Sabbatsberg)