Föreningen Ervalla Företagare bildades i december 2011. På ett av dåvarande företagarrådets möten kom frågan upp om vikten av en företagarförenig i Ervalla-området. Föreningens syfte är att främja näringslivsutvecklingen i och kring Ervalla samt arbeta för ett gott samarbete med lokala föreningar och organisationer samt uppmuntra lokala initiativ.

Föreningen skall medverka vid olika mötesplattformer ideellt, kommunalt och om möjligt regionalt. Detta utifrån målsättningen att Ervallabygden skall vara attraktiv att leva, verka och bo i och där gammal som ung får god omsorg och med tillfredställande service.


Sammankomster och aktiviteter är bl.a. frukostmöten första onsdagen i månaden mellan kl. 07:00 till ca 08:30. Där avnjuts en god frukost under trevlig samvaro. Där berättar som regel någon inbjuden gäst eller någon i föreningen om något intressant ämne knutet till näringslivet. Frukostmötet avslutas med föreningsmöte. Föreningen har haft våravslutning med grillkväll. Det har också börjat bli "tradition" att föreningen inbjuder till julbord i december.


Antal medlemmar är för närvarande 44 st. (nov 2017). Ju fler medlemmar vi blir ju bättre blir möjligheterna att positivt påverka utvecklingen i Ervallabygden. Föreningens medlemsavgift är 500 :- år. Sätts in på bankgiro 842-1646. Förmåner som medlem är exempelvis att delta kostnadsfritt vid frukostmöten. Subventionerad kostnad vid grillkvällar och årets julbord. Du får halva annonskostnaden vid annonsering i Järlebladet. Lån av partytält kostnadsfritt för medlemmar. Tre tält finns hos Christina Jarl, Christinas Gästgifveri och två större finns hos Erika Sörengård.


Vill du bli medlem i föreningen Ervalla Företagare, välkommen att kontakta styrelsen.
Företag, föreningar och organisationer kan bli medlemmar.

Se en lista på våra medlemmar härStyrelse år 2018

Ordförande Tony Fridholm, tel: 070-3248484
Vice ordförande Lennart Hansson, tel: 070-6005466
Kassör Monika Krona, tel: 070-5687882
Sekreterare Marcus Björkegren, tel: 070-4850502
Ledamot Christina Jarl
Ledamot Kurt Jantzén
Ledamot Anders Svensson
Suppleant Per-Åke Sörman
Suppleant Rune Sörengård

 


Kalender 2018

Medlemsmöten:

7 februari Christinas Gästgifveri kl. 07:00

4 april  Christinas Gästgifveri kl. 07:00                              

2 maj Christinas Gästgifveri kl. 19:00

18 juni Midsommarlunch Christinas Gästgifveri kl. 12:00

5 september Plats är ej bestämd kl. 07:00

3 oktober Plats är ej bestämd kl. 19:00

7 november Plats är ej bestämd kl. 07:00

 

Årsmöte:

7 mars Christinas Gästgifveri kl. 19:00

 

Styrelsemöten:

22 januari kl. 19:00 hos Monika Krona. Endast styrelse

31 januari kl. 19:00 hos Tony Fridholm. Endast styrelse

26 februari kl. 19:00 hos Lennart Hansson. Endast styrelse