Föreningen Ervalla Företagare bildades i december 2011. Föreningens mål är att främja näringslivsutvecklingen, stödja både nytt och befintligt företagande och uppmuntra lokala initiativ i och omkring Ervalla och Järle. Vi i föreningen arbetar också för ett gott samarbete mellan lokala föreningar och organisationer, vi medverkar även i olika möten ideellt, kommunalt och regionalt.

Medlemsnyttan

Medlemsnyttan är vad du som aktiv medlem kan få ut av Ervalla Företagare. Vi i Ervalla Företagare ger dig som medlem många saker såsom gemenskap, förmåner och affärer. Vi värnar alltid om våra medlemmar och deras intressen.

Som medlem i Ervalla Företagare:

  • Är du Delägare i föreningen; du är med och styr dess strävanden och verksamhet
  • Har du tillgång till Utbud och aktiviteter; kan leda till samverkan med andra medlemmar
  • Får du Information om företag och verksamheter på/i bygden
  • Bjuds du in till Gemenskap; vilket ger dig identitet, nya vänner och nya affärsmöjligheter
  • Kan du få Utlopp för egna strävanden; möjlighet till personlig utveckling och bli bekräftad
  • Får du förmåner (resor, utbildningar, samkväm med andra företagare runt Örebro)
  • Bjuds du in till Frukostar/ kvällsträffar kostnadsfritt; möjlighet att träffas och utvecklas
  • Du är med och Samverkar för en levande landsbygd
  • Medlem av Ervalla Bygdelag (alla föreningar på bygden)


Antal medlemmar är för närvarande 44 st. (nov 2017). Ju fler medlemmar vi blir ju bättre blir möjligheterna att positivt påverka utvecklingen i Ervallabygden. Medlemsavgiften 500 :- / år är snabbt intjänad då målsättningen med föreningen är att nätverka och ”gynna” varandra. Sätts in på bankgiro 842-1646. Du får halva annonskostnaden vid annonsering i Järlebladet. Lån av partytält kostnadsfritt för medlemmar. Alla tält finns hos Christina Jarl, Christinas Gästgifveri.


Vill du bli medlem i föreningen Ervalla Företagare, välkommen att kontakta styrelsen.
Företag, föreningar och organisationer kan bli medlemmar.

Se en lista på våra medlemmar här


Styrelse år 2018

Ordförande Tony Fridholm, tel: 070-3248484
Vice ordförande Lennart Hansson, tel: 070-6005466
Kassör Monika Krona, tel: 070-5687882
Sekreterare Marcus Björkegren, tel: 070-4850502
Ledamot Christina Jarl
Ledamot Kurt Jantzén
Ledamot Anders Svensson
Suppleant Per-Åke Sörman
Suppleant Rune Sörengård