Ervalla kyrkby Vägförening bildades 1969, och innefattar vägarna Baggetorpsvägen, Hembygdsvägen, Myrevägen Nylundavägen, delar av Frövivägen och Klysnavägen. Det ingår ca 40 hushåll i föreningen. I föreningens sysslor ingår att sätta upp och ta ner snöstörar, administrera snöröjning och sandning, samt stå i kontakt med kommunen i olika frågor.

Förutom vanliga styrelsemöten så har föreningen ett årsmöte efter nyår varje år. Brukligt är att intaga goda semlor i samband med det.

2008 gav vägföreningen ut en lite skrift om bygdens föreningar och aktiviteter i syfte att nå ut till flera boende och nyinflyttade och informera om vad man kan göra i Ervalla.


Vägföreningens styrelse:

Ordförande Lennart Andersson:  019-281164
Vice ordförande Karl-Erik Blohm:  019-281339
Kassör Susanne Gauffin:  019-281143
Sekreterare Anne Blomqvist:  070-456 85 74
Revisor Henrik Appelgren: 
Valberedning Kjell Jansson:  019-281321